Модерно бюро по труда откриха в Дупница


Министри Тотю Младенови Лиляна Павлова откриват бюро по труда ДупницаМодерно бюро по труда откриха в Дупница. То ще обслужва гражданите на едно гише и ще бъде едно от 20-те в цялата страна, които работят по този начин. Лентата на новата дирекция преряза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. На церемонията присъстваха  и.д. областният управител на област Кюстендил Даниела Годинова, кметът и на Дупница Методи Чимев и представители на социалните партньори. Модернизираната дирекция „Бюро по труда“ в Дупница е една от 36 в цялата страна и 4 филиала към  дирекциите „Регионална служба по заетостта” (ДРСЗ) в страната, които ще бъдат ремонтирани и модернизирани в изпълнение на рамково споразумение по проект „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОП „РР”). Общият размер на средствата по схемата е 5 480 687 лв., от които 4 658 584 лв. от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите са държавен финансов ресурс.  Досега е извършен ремонт, реконструкция и обновяване в 7 ДРСЗ на 32 сгради, в които се помещават 28 бюра по труда и 4 филиала към тях. В още 3 ДБТ в ДРСЗ Русе продължават довършителните дейности. Според специфичната необходимост на всяка една Дирекция „Бюро по труда”, са извършени строително-ремонтни дейности, с което е постигнато подобряване условията на труд и обслужване на клиенти на ДБТ, създаване на достъпна среда за хората с увреждания и е повлияна енергийната ефективност.
Изразходваните средства по схемата за момента са около 2 млн. 850 хил. лева. На територията на Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Благоевград е подобрена и модернизирана инфраструктурата на пет бюра по труда – в Дупница, Кюстендил, Благоевград, Петрич и Гоце Делчев.
До края на май 2012 г. Агенцията по заетостта като конкретен бенефициент на ОП „РР” ще има възможност да подаде нови проектни предложения, благодарение на формираната икономия от средства от реализацията на първия етап от СРИП. Той ще приключи до 15.06.2012 г., а вторият трябва да завърши до края на 2013 г.

Advertisements

Коментирай новината

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ НОВИНИ СЪС СХОДНА ТЕМАТИКА: